आईसीएमआर-एनआईएमआर 61 विभिन्न पद भर्ती 2023 Expired

फॉर्म प्रकार :ऑफलाइन फॉर्म

रिक्तियाँ : 61

आवेदन शुरू : 10/04/2023

अंतिम तिथि : 10/04/2023

(Assam) Date for Walk-In- Interview/Personal Discussion/Written Test : 10/04/2023

(Meghalaya) Date for Walk-In- Interview/Personal Discussion/Written Test : 12/04/2023

(Chhattisgarh and Delhi) Date for Walk-In- Interview/Personal Discussion/Written Test : 18/04/2023

(Madhya Pradesh) Date for Walk-In- Interview/Personal Discussion/Written Test : 21/04/2023

(Jharkhand) Date for Walk-In- Interview/Personal Discussion/Written Test : 24/04/2023

(Odisha) Date for Walk-In- Interview/Personal Discussion/Written Test : 27/04/2023

योग्यता : 12वीं पास, स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा

अधिक जानकारी

सीएमओएच 244 विभिन्न पोस्ट भर्ती 2023 Expired

फॉर्म प्रकार :ऑनलाइन सरकारी नौकरी

रिक्तियाँ : 244

आवेदन शुरू : 22/03/2023

अंतिम तिथि : 05/04/2023

Registration Start Date : 22/03/2023

Registration End Date : 03/04/2023

योग्यता : 12वीं पास, स्नातक, परास्नातक, आई टी आई, डिप्लोमा, अन्य

अधिक जानकारी